Начало  »  Статии  »  Как ценообразуваме

Как ценообразуваме

В ценообразуването на изделията от интериорен текстил влизат 3 основни групи елементи.

1) Стойност на текстила. Той се измерва чрез линейни метри с определена ширина на плата (обикновено тази ширина е двойна (280-300см). Когато се определи колко линейни метри от плата са ни необходими за изработка на нашето изделие, ние умножаваме тази разходна норма по цената за 1 линеен метър. 

-> Определяне на разходна норма за изработка на пердета и завеси. За да получим необходимото количество л.м. плат, трябва да умножим дължината на корниза (дължина на завесата в готов, завършен вид) по набора, който желаем да приложим към плата, за да се получат хубави надипляния. Набора е коефициент и той варира от 1:1.5 до 1:3, като зависи от плътността на текстила, четимост на шарката и т.н. За стандарт при набора на пердетата и завесите се приема 1:2. След като умножим дължината по набора, добавяме и разход за странични подгъви и загъвки, който варира от 30 до 60 см, в зависимост от спецификата на изделието. Например при завеса от две части, този разход е двоен в сравнение със завеса от 1 част.

2) Втория елемент, участващ в цената на едно изделие е разхода за изработка (труд). При стандартния шев на перде или завеса, това е цена, която се прилага за ушиването на 1 линеен метър перде. Например ако вашето перде е дълго 5 метра, а цената за ушиването на 1 линеен метър перде е 3 лв, то цената за изработка на изделието ще бъде 15лв. Цената за изработка варира от модела на пердето (завесата) и е в пряка зависимост от сложността и трудоемкостта на изпълнението.

3) Спомагателните материали са третия елемент в ценообразуването. Обичайно към цената на пердето и завесата се добавя лента, която набира текстила по определен начин - перделък. При изработка на декоративни възглавници и покривки за легла се добавя вата, евентуално декоративни ленти (ширити) и т.н.

Сбора на тези три елемента, формира цената на всяко интериорно изделие. Основен дял има цената на текстила, като при по-скъпите десени той може да формира и над 90% от общата цена.